افغانستانمرکې

اتاق تجارت و سرمایه گذاری: جمع‌آوری وگسیل کمک‌ها به زلزله زدگان هرات ادامه دارد

زلزله که در ولایت هرات به تاریخ ۱۵ میزان روزشنبه به وقوع پیوست تلفات جانی وخسارات مالی هنگفت برجاگذاشت. سلسله کمک های خارجی وداخلی جمع آوری درحال رسیدن است. اطاق تجارت وسرمایه گذاری کابل وهمینگونه اطاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان درزمینه جمع آوری کمک ها به زلزله زدگان تلاش میکند. همچنان درولایات کشورهم مردم آمادگیهای شان رابه منظور کمک به زلزله زدگان هرات نشان داده اند.دراین ارتباط خبرنگارما مصاحبه ای رابا غلام سخی محمدی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل انجام داده است که پیشکش خوانندگان می‌گردد.
پرسش:شمابه مثابه یک نهاد تجاری وسرمایه گذاری درجهت کمک رسانی به زلزله زدگان ولایت هرات چه خدمت راانجام داده اید؟
پاسخ:نخست ازهمه درودهای فراوان خودرابه روح پاک شهدای زلزله المناک ولایت هرات عرض کرده وبه بازماندگان شهدا صبرجمیل را ازبارگاه ایزد متعال استدعا میدارم. جمعآوری وگسیل کمکها به زلزله زدگان هرات ادامه دارد.زلزله مدهش مورخ ۱۵ میزان روزشنبه در ولایت هرات به وقوع پیوست بسیار هموطنان بی بضاعت و تهیدست ما دراین حادثه شهید وشمار زیادی خسارات جانی ومالی را متحمل شدند.دراین مقطع حساس زمانی، لازم است که هموطنان عزیزما و همچنان کشورهای خارجی دست کمک رابه مردم زلزله زده هرات دراز کنند.دراین هوای سرد هیچگونه امکانات دراختیارزلزله زدهگان وجود ندارد،باید هرچه زوتربه کمک شان بشتابیم.دراین زمینه اقدامات صورت گرفته وروحیه همدیگرپذیری میان مردم تقویت شده است.درولایات کشورروند جمعآوری کمکها به زلزله زدگان ادامه دارد درمدت این چند روزکمکهای نقدی وجنسی صورت گرفته؛اما این کمک ها برای زلزله زدگان کافی نبوده باید بیشترشود .اتاق کابل واتاق سرمایه گذاری افغانستان اقدامات وکمپاینهای را دراین زمِینه به راه انداخته است.این اقدامات نتیجه مثبت خودرا به جاگذاشته وما هنوزهم درصدد جمآوری کمکها برای زلزله زدگان هستیم.
پرسش:کمک تاجران کشوربرای زلزله زدگان درچه حد صورت گرفته است؟
پاسخ:سکتورخصوصی که نمایندگی ازتمام تجارکشورمیکند کمک به زلزله زدگان رامسئولیت خود میداند.شرایط کشورهم ایجاب میکند که تجاروسایر هموطنان ما دست زلزله زدگان رابگِیرد.با وجود دشواریها وسختی ها،مردم ما هنوزهم احساس شان زنده است.ازروزشنبه گذشته به اینطرف کمک های نقدی وغیرنقدی به زلزله زدگان سرازیرشده و ما شاهد آن هستیم.این کمکها همه روزه ادامه دارد.ماازاین احساس بشردوستانه واسلامی مردم خود خرسند و خوشحال هستیم.ما مصروف تشویق سکتورخصوصی هستیم که به زلزله زدگان مقدارکمکها بیشترشود؛زیراتخریبات وخسارات بوجودآمده از زلزله بسیاراست.خوشبختانه نماینده گی های اطاق تجارت وسرمایه گذاری درولایات کشور فعال است ودرزمینه اقدامات خوبی رارویدست گرفته اند.درزمینه کامپاین آگاهی دهی عامه برای تجارومردم به راه انداخته شده، مردم تشویق شده اند که درآن سهم گرفته زلزله زدگان رایاری رسانند.ماعملاٌ ازولایات ومرکزکشورشاهد رسیدن وجمعآوری کمک به زلزله زدگان هستیم.تجارعزیزما درکمپاین کمک رسانی به زلزله زدگان سهم گرفته اند.ما امیدوارهستیم که روند جمآوری کمکها به زلزله زدگان تسریع شود و ادامه پیدا کند.
پرسش:گسیل کمک ها ازولایات کشوربه زلزله زدگان هرات چطوراست؟
پاسخ:ارایه آماردقیق این کمک هادرحال حاضردشواراست. زیرا ارایه کمک ها مربوط به ادارات دیگراست.البته ما دراین زمینه به شکل غیرمستقیم دخیل هستیم.درولایات کشورکمپاینهای کمک رسانی به راه انداخته شده است.کمک های نقدی وغیرنقدی ازطرف تجار ومردم صورت گرفته است.حتی ازطرف تجارکه درخارج ازکشورهستند. ادویه،غذا،موادخوراکی ضروری وپول نقد به آسیب دیدگان هرات کمک شده است.آرزومند گسیل کمک های بیشترهستیم که بتوانیم دست زلزله زد دگان را بگیریم.
پرسش:پیام شما برای مردم چه است؟
پاسخ:پیام مابه تجارملی،مردم وهمه آنهاییکه بشردوست هستند اینست که دراین شرایط دشوار دست آسیب دیدگان زلزله هرات که عزیران وهست وبود خودرا ازدست داده اند بگیرند.این کاریک وجیبه اسلامی وانسانی است که مادرمقابل زخمیان وآسیب دیدگان انجام میدهیم.
نوری

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *