لیکنېمقالی اوتبصرې

تدقیق و معاینه قابلیت ترافیکی شاملین حادثه

موظفین بررسی حادثات ترافیکی در جریان بررسی حادثه ترافیکی ضمن صحبت با راننده گان و دیگر شاملین حادثه ، اطوار ، حرکات و حالت غیر عادی بودن شانرا ملاحظه و چگونگی قابلیت ترافیکی آنها را واضح میدارند.
تاثیرات ذیل قابلیت ترافیکی را مختل میسازد :
الف : تاثیرات الکهول .
ب : تاثیرات مواد مخدره .
ج : خستگی ها و بیدار خوابی ها .
د : مریضی ها ، اعراض جسمی و دماغی .
ح : هیجانات و تاثیرات روحی .
الف ـ تاثیرات الکهول :
استعمال مشروبات الکهولی قوه درک و عکس العمل را ضعیف و قابلیت ترافیکی را مختل ساخته و در صورت راننده گی اکثرأ باعث بمیان آمدن حادثات ترافیکی میگردد.
تاثیرات نشه الکهول به اشکال مختلف تبارز میکند ، از قبیل بوی الکهول مخصوصأ بوی دهن ، سرخ شدن چشم ها ، کلالت زبان ، حرف های بی ربط ، عدم حفظ تعادل بدن و امثال آن در صورت مشاهده چنین حالات غیر عادی راننده و یا شاملین حادثه ترافیکی هر چه زود تر رسمأ به یکی از مراکز صحی غرض اخذ نمونه خون و تثبیت موجودیت اندازه الکهول در خون معرفی و بدون ضیاع وقت و از بین رفتن تاثیرات الکهول نظریه صحی در زمینه گرفته شود .
ب ـ تاثیرات مواد مخدره:
در صورتیکه وضع و حالت نشه در اشخاص شامل حادثه متبارز بوده ولی بوی الکهول به مشام نرسد امکان استعمال مواد مخدره حدس زده شده میتواند مواد مخدره به اشکال و انواع مختلف مورد استعمال قرار میگیرد از قبیل چرس ، تریاک ، مفرح ، ماجون ، بنگ دانه ، که در کشور ما بیشتر استعمال میشود . همچنان مورفین ، هیروئین ، ماری جوانا ، تابلیت ها وکپسول های مختلفه از قبیل ال ، اس ، دی ، مندرکس وغیره که بیشتر در کشور های غربی مورد استعمال قرار میگیرد .
چون تثبیت استعمال مواد مخدره ظاهرأ بسیار مشکل میباشد و از اینرو شخص مورد اشتباه غرض معاینه جسمانی و معاینات دقیق لابراتواری به یکی از شفاخانه ها اعزام و نتایج معاینات مورد استفاده قرار داده میشود
ج ـ بیدار خوابی و خستگی ها:
حادثات ترافیکی بالاثر خستگی ها اکثرأ در ساعات صبح مخصوصأ بعد از شب زنده داری و بیدار خوابی بوقوع میرسد همچنان در گرمای تابستان در ساعات بعد از ظهر و راننده گی طولانی بدون وقفه مخصوصأ در کابین سربسته واسطه نقلیه ( بدون هوای تازه ) حادثات ترافیکی رخ میدهد در چنین حالات شعور و ادراک انسان محدود گردیده و وقت عکس العمل طولانی میگردد که بدین ترتیب راننده به اصطلاح با چشمان باز به خواب رفته و خطر را به موقع درک کرده نمی تواند
اثبات خستگی توسط معاینات طبی بسیار مشکل بوده ازینرو به منظور تثبیت بیدارخوابی و خستگی یک راننده باید اقامت ( 24 ) ساعت گذشته او تحقیق شود که شب گذشته را در کجا و با که بسر برده ویا خستگی او ناشی از عیاشی ، شب زنده داری و بیدار خوابی بوده است توضیح کرده شود .
د ـ مریضی ها ، اعراض جسمی ودماغی:
بعضأ راننده گان بعد ازطی معاینات صحی و گرفتن جواز راننده گی در طول حیات به امراض مختلفه ارگان های داخلی مانند امراض شدید قلبی ، مریضی شکر ، دوران خون ، اعصاب و امراض عقلی مصاب میشوند ، که اکثرأ اشخاص مصاب اندازه و شدت مریضی را ندانسته و به رانندگی ادامه میدهند که این حالت خیلی خطرناک بوده و باعث وقوع حادثه ترافیکی میگردد .
همچنان حالات مختلفه اعراض و نقصانهای جسمی ، مانند کم بینی عدم قدرت تفکیک رنگ ها ، شب کوری ، یک چشمه بودن ، کرشدن و عدم شنوائی ، فلج شدن بعضی اعضاء امراض دماغی ، هستریک ، میرگی، تمایل به اعمال جنائی و معتاد شدن به مواد مخدره و الکهول و امثال آن در جریان ترافیک جاده خیلی خطرناک بوده و سبب بروز حادثات ترافیکی میگردد .
موظفین بررسی حادثات در صورت تثبیت چنین اعراض و نواقص جسمی و دماغی موضوع را درج محضر مشاهدات خویش نموده و اشخاص مورد نظر عرض معاینه و ابراز نظر به مراکز صحی اعزام گردند .
ح ـ هیجانات وتاثیرات روحی :
در جریان حادثات ترافیکی بعضأ دیده شده که رانندگان به حالت عادی جسمأ با بیداری کامل عقب جلو عراده قرار داشته ولی با حواس و خیال خود در جای دیگر مصروف بوده و مرتکب حادثه ترافیکی گردیده اند چنین حالات و لحضات موقتی و زود گذر اند که تحت تاثیر هیجانات و تاثیرات روحی به میان آمده و اندکی بعد مرفوع میگردد.
این گونه تظاهرات میتواند بالاثر واقعات فوق العاده و غیرعادی در زندگی انسان رخ دهد از قبیل اطلاع ناگهانی فوت دوستان و عزیزان ، برهم خوردن مناسبات زن و شوهر ویا طلاق ، عزل از کار ، نزاع و جنگ و جدال فامیلی ، خسارات ناگهانی مالی و امثال آن ، راننده ایکه در حال این نوع تاثیرات و هیجانات عقب جلو موتر قرار گرفته راننده گی می نمایند اکثرأ باعث حادثات ترافیکی میگردد .
در بررسی حادثات ترافیکی هرگاه حادثه بالاثر این حالات بوقوع رسیده باشد باید از راننده در زمینه پرسش بعمل آمده و ارتباطات موضوع تحقیق شود .
منابع:
ـ قانون ترافیک جاده ۱۳۶۰.
ـ مقرره سیر و حرکت.
ـ د ستورالعمل حادثات ترافیکی.

پوهنیار عبدالله صادقی

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *