ادبشعرونه

د عشق سفر

سفر د عشق  پـيل شـو، پـه کـفــن کـې لـه مـيــقــاتــه

راشد کامران

سفر د عشق  پـيل شـو، پـه کـفــن کـې لـه مـيــقــاتــه

بــبـــر ســـر میــنــان دي لـــه حــــرم تـــر عــرفـاته!

زمــا د فـکـــر ټــالـه! يــو دې وړم کــومـې دنــیـا تــه

را يــاد دې لســم کــال کـــړ، ای شـیــریــنـه التــفاته

لـه هــرې هســکې، ټيــټې د تکــبيـر، تســبيح غــږونه

قــــرآن پـــه زمـــزمـــو دی لــه انــفــالــه تــر بــراتـه

بیـا عـرش، د رب د سـټړيو مـيـلـمــنو پــه نـنـداره دی

سـلګۍ دې یـو تـر بلې وړانـدې کیـږي، ځي سـما تـه

حـج څـه دی؟ د خـلـيــل او د زبـيــح د وفـا نــوم دی

 مــلـــت تــه تــر قـیــامـتـه ادا ګــانــې دي ور پــاتـه

حج څه دی؟ د خليل بابــا اعـــلان ته اجـــابـــت دی

پښې هم په هغه لور ځي چې نصیب وي کومې خوا ته

اولاد د اســمــاعــیــل یــې دی د میــنــې پــــوروړی

پیــغـام د هــاجـــرې وايــه، صــفـا تــه او مـــروا تــه

خــلاصــه د کـائــناتــو او زبــده د مخـلـــوقـــاتــــو

کعبـــې د فضـــیلت تــاج ور پــه ســر کړلو صحرا ته

هـــر دم پــه عقـــیــدت او هـــر قــــدم پــه احتـــرام

درودونه، ســلامــونه  د حســـن، حســـین بــابــا تـــه

راشــــده! د دیـــدن تــنــــده دې مـــاتــه په زمزم  شه

 رنځــــور ارمــــان دې ورســـېــږه کلــي د شــفا تــه

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Check Also
Close