لیکنېمقالی اوتبصرې

راهكارهای حفظ و تداوم امارت اسلامی

اگر انقلاب امارت اسلامی افغانستان تداوم راه انبیاعلیهم السلام است
(که بلی این چنین است) و اگر وعدهٔ خداوند سبحان ج که فرمود: ترجمه، «الله مقرر نموده است که حتماً من و فرستاده گانم غالب خواهد شد.»
و فرمود: ترجمه، «و حتماً الله نصرت خواهد داد کسی که (دین) او را یاری میدهد.»(2)، قطعی است (که بلی چنین هست) ما هم در تداوم امارت اسلامی که تداوم راه انبیا(علیهم السلام) است، کوشا هستیم وخواهیم بود و هم چشم امید به امدادهای غیبی خواهیم داشت، طوریکه تاکنون این‌چنین بوده است.
1. مقدمه
پس از آن‌که دستاوردهای بزرگ امارت اسلامی تبیین و به آسیب‌های فراروی نظام اسلامی اشاره‌ شود، این مسأله به میان خواهد آمد، برای این‌كه بتوان این امارت اسلامی را با تمام دستاوردهای آن حفظ کرد و آسیب‌های فراروی آن را پشت سر گذاشت چه باید كرد؟ در این‌جاست که سخن از وظایف سنگینی به میان می‌آید که بر دوش یک‌یک ما گذاشته شده است تا این امارت اسلامی به مسیر خود ادامه دهد و از انحراف
و یا سقوط مصون ماند. برای حفظ و تداوم نظام اسلامی باید چاره اندیشید و راهکارهای بقای آن را شناخت. از اینرو، این یاد داشت به راهکارهای حفظ نظام اسلامی اختصاص یافته است.
۱. تكلیفی سنگین در برابر نعمتی بزرگ
خداوند متعال، در قبال اعطای هر نعمتی، تكلیفی متناسب با آن برای بندگان مقرر فرموده است. بر اساس حکمت الهی، سراسر عالم هستی، میدان انجام تكلیف و گذراندن امتحانات الهی است:
در کلام پاک الهی آمده است، ترجمه: همو كه مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید.
نعمت‌هایی كه خداوند«ج» در این جهان به بندگان عطا می‎كند، وسیله‎ای برای آزمایش آنان است. هر اندازه كه نعمت بیشتری در اختیار انسان قرار گیرد، ابزارهای آزمایش نیز افزایش می‎یابد و تكلیف سنگین‎تری متوجه انسان می‎شود. البته گفتنی است آن آزمایش و تكلیف نیز نعمت دیگری به شمار می‎رود كه زمینهٔ تكامل انسان را فراهم می‎سازد. در صورتی كه آزمایش و تكلیفی در كار نبود، هرگز انسان نمی‎توانست به سعادت ابدی دست یابد، زیرا پاداش اخروی و ابدی نتیجهٔ تلاش‌هایی است كه به عنوان تكلیف و آزمایش انجام می‎گیرد ملت مسلمان افغانستان كه در این دوران، از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برخوردار گردیده است، بزرگ‌ترین تكلیف تاریخ را هم بر دوش دارد. هرچند كه پیروزی امارت اسلامی، در واقع، در حكم پیروزی اسلام است و بر اساس آن تكلیف بر گردن تمام مسلمانان می‎آید؛ لیكن بدیهی است كه افغان ها تكلیف ویژه‎ای در این مورد دارند، زیرا نقطه‎ای كه نور، به‌طور مستقیم، بر آن می‎تابد، با نقطه‎ای كه به طور غیر مستقیم در معرض نور است، تفاوت زیادی دارد. نور امارت اسلامی به‌طور مستقیم به جامعهٔ افغانستان تابید و دیگران نیز به طور غیر مستقیم از آن بهره بردند.
بنابراین تكلیفی كه در قبال پیروزی امارت اسلامی، متوجه مردم افغانستان می‎شود، با سایر مسلمانان متفاوت است، تكلیف اقشار مختلف جامعه ی افغانستان نیز با یكدیگر تفاوت دارد. به عنوان نمونه، اگر عنصر فرهنگ، اساسی‎ترین عنصر اسلام تلقی شود، بزرگ‎ترین بُعد پیروزی امارت اسلامی نیز بُعد فرهنگی آن خواهد بود. از این‌رو، استفاده‌‌كنندگان اصلی این نعمت نیز، در درجهٔ اول، اقشار فرهنگی جامعه خواهند بود كه مصداق خارجی آن‌ها، مدرسه ‎ها و پوهنتون ‎ها هستند. بنابراین، وظیفهٔ این اقشار، از اقشار دیگر جامعه بسیار سنگین‎تر است.
الله«ج» با مشخص كردن تكالیفی برای انسان‌ها، زمینه‎ای برای گسترش رحمت خود فراهم كرده است. امارت اسلامی زمینه‎ای را فراهم ساخت تا در آن، به دست ملت افغانستان ، سایر انسان‌ها به رحمتهای معنوی الهی دست یابند، زیرا نور و رحمت اسلام، اختصاص به ملت و نژاد خاصی ندارد و این نور كه ازطرف ذات اقدس الهی تابیده، برای بهره گرفتن تمام انسان‌ها در طول تاریخ است و هر انسانی حق بهره ‎برداری از این نور را دارد. لیكن این حق برای تمام انسان‌ها تحقق پیدا نمی‎كند و طاغوتیان مانع رسیدن این نعمت به تمام انسان‌ها می‎شوند. مبارزه با طاغوت، برای این است كه راه رسیدن به این نعمت و نور الهی فراهم گردد و موانع، از سر راه انسان‌ها برداشته شود. اما علاوه بر رفع موانع، باید به تقویت مقتضی نیز اندیشید و این نور الهی را به اقطار جهان رساند.
به عبارت دیگر، آن كسانی كه این نور را به‌طور مستقیم دریافت كرده‎اند، امانتی را در نزد خود دارند كه باید به سایرین برسانند:
ترجمه: «خدا به شما فرمان می‏دهد كه امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها رد كنید.»
امروزه، در روی این كرهٔ خاكی، هر انسانی در هر گوشه‎ای از این جهان و از هر نژاد، ملیت، مذهب و فرهنگی، حق استفاده از نور اسلام را دارند و ما امانتداری هستیم كه باید این امانت را به دست صاحبان حق برسانیم. از این‌رو، باید برای ادای تکلیف نسبت به این امارت اسلامی ، راه‌های استمرار و بقای آن را شناخت و در این جهت گام برداشت.
۲. مفهوم «استمرار امارت اسلامی »
دو برداشت در زمینهٔ استمرار امارت وجود دارد
طبق نخستین برداشت قابل قبول، نباید به محض وقوع انقلاب امارت اسلامی ، مردم وظیفهٔ خود را پایان‎یافته قلمداد كنند؛ بلكه بعد از پیروزیِ نظامی و سیاسی نیز باید حالت بسیج و آمادگی مردم همچنان حفظ و تقویت شود تا به وسیلهٔ آنان، جمع مفاسد، كمبودها، و نارسایی‌ها اصلاح و رفع گردد و امارت اسلامی به سرمنزل مقصود برسد.
بر اساس دومین برداشت قابل قبول از معنای «استمرار امارت اسلامی »، كسانی كه با ایجاد انقلاب امارت اسلامی ، دچار زیان شده‎اند، درصدد برخواهند آمد تا نظام را به هر طریق ممكن، از درون فرو‌پاشند و در این مسیر پس از ناامیدی از گمراه ساختن كسانی كه در بوجودآوردن امارت اسلامی نقش ایفا كرده‎اند، به سراغ نسل‌های بعد رفته، از طریق انجام فعالیت‌های فرهنگی و فكری، زمینهٔ گمراهی آنان را فراهم می‎سازند تا از شمار طرفداران امارت اسلامی كاسته شود. از این‌رو، بر همهٔ مردم واجب است كه از این دسیسه‎ها غفلت نورزند و اجازه ندهند تا آثار و نتایج زیان‎بار این فعالیت‌ها دامنگیر جامعه ونظام شود.
۳. راهکارهای حفظ و تداوم نظام اسلامی
جهت حفظ و بقای امارت اسلامی راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه حامیان نظام اسلامی قرار گیرد و غفلتی در این زمینه صورت نگیرد. برخی از این راهکارها عبارتند از:
الف ـ تحکیم باورها و ارزش‌های اسلامی
همان‎گونه كه خداوند متعال پیامبر خویش را از یك‌سو، با نصرت و مددهای غیبی خود و از سوی دیگر، به وسیلهٔ مؤمنان به پیروزی رساند، در این عصر نیز امارت اسلامی را، از یك‌سو، با مددهای غیبی، نصرت الهی و عوامل روحی و معنوی و از سوی دیگر، به دست ملت مسلمانی كه ایمان واقعی به اسلام داشتند و طالب رضایت خداوند«ج» و برقراری حكومت عدل اسلامی بودند، تقویت و تأیید فرمود. مادامی كه این ایمان، ، باقی باشد، به نظام اسلامی هیچ گزندی نخواهد رسید.
بنابراین، در صورتی كه افغانستان، پایه‌های ایمان خود را محكم و عقاید برحق خود را تقویت كند، هرگز تحت تأثیر تبلیغات سوء واقع نخواهد شد و به خود سستی راه نخواهد داد:
خداوند سبحان می‌فرماید: ترجمه: و اگر مؤمنید، سستی مكنید و غمگین مشوید چراكه شما برترید.
در درجهٔ بعد باید تلاش كرد كه این ایمان را با عمل صالح آبیاری كرد تا همچنان پابرجا باقی بماند. از این‌رو در بسیاری از آیات قرآن كریم، خداوند متعال ایمان را در كنار عمل صالح ذكر فرموده است. ادامه دارد…

مفتی نعمت الله انصاری

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *