مقالی اوتبصرې

ضرورت تجدید نظر بر روابط با اسرائیل

چند هفته پیش کشورهای عربی جسله ای را درقاهره دایر کردند ، تا اگر توانسته باشند درقبال برادران عرب ومسلمان فلسطینی شان موقف واحد پیرامون جنگ غزه بگیرند و یاهم به یک توافق برسند ، اما اصلاً موفق به کدام فیصله واحد وعملی درمورد نشدند. جالب وقابل توجه این بود که درآن جلسه کشورهای الجزایر ولبنان پیشنهاد کردند که تمام کشورهای عرب باید از صدور نفت به اسرائیل جلوگیری کنند ، اما کشور های امارت متحده وبحرین به این پیشنهاد مخالفت کردند.
درجلسه ی کشورهای اسلامی که چندی قبل درعربستان سعودی دایر گردید بود ، انتظارات مردم عام کشورهای اسلامی برین بود که شورای بزرگ 75 کشور اسلامی که از لحاظ اقتصادی وجغرافیایی در بهترین موقعیت قراردارند وامکانات فشار ومقابله با اسرائیل را نیزدارند وبدون جنگ هم میتوانند دست رژیم صهونیستی کشتار مردم عرب وفلسطین درکوتاه مدت قطع کنند ، زیرا اسرائیل به عنوان یک اشغالگر ودر 1948 به سرزمین کشورهای عربی واسلامی توسط کشور های غربی به زور سرنیزه تحمیل گردید واز آن زمان تاحال وقت وناوقت با مردم عرب وبخصوص مردم بی دفاع فلسطین هرروز درگیری دارند ، درحالیکه آب وهوا وبحر وخشکه تمام این منطقه در اختیار کشورهای عرب ومردم مسلمان قراردارد ، اما متاسفانه که درآن کنفرانس 57 کشور اسلامی صرف با محکوم کردن لفظی جنگ اکتفا کردند وحتی به یک توافق موقتی نتوانستند سطح روابط دیپلوماتیک رابااسرائیل قطع کند تا اقلاً سفیر خودرا فرا بخوانند و شرم آوردتر ازاین هم اینکه اخیراً کشورهای غربی یک اتحادیه ده کشوری رابرای مقابله با نیروی نظامی یمن که کشتی های حامل مواد رابه اسرائیل انتقال میدهد ، هدف قرارمیدهند تشکیل نموده کشورهای عربی نیز با آنها همکاری دارند وبه همینگونه چند کشورعربی درانتقال مخفیانه مواد مورد ضرورت وتجاری به اسرائیل نیز فعالیت دارند!
اخیراً سازمان بین الملل با نشر اعلامیه خاص خود ازهمه کشورهای که با رژیم اسرائیل دارای روابط سیاسی واقتصای اند خواسته است تا درروابط خود با رژیم اسرائیل تجدید نظر کنند و افزوده است : همه کشورها باید درروابط خود با اسرائیل بازنگری کنند، تا اطمینان حاصل نمایند که درزمینه تداوم اشغالگری وسیستم اپارتاید نقشی ندارند. دراعلامیه آمده است : اسرائیل باید به منظور توقف دامن زدن به اپارتاید ونقض حقوق بشر به اشغال فلسطین پایان دهد واشغال فلسطین توسط اسرائیل طولانی ترین اشغال نظامی ویکی ازمرکبارترین اشغالگری ها درجهان است.
درچنین یک فضا سران اتحادیه ی افریقا درجلسه اخیر خود که در ادیسه بابا باحضور بزرگان 55 کشور قاره مذکور گرد هم آمده بودند ،جنایات رژیم اسرائیل راعلیه مردم فلسطین تقبیح ومحکوم کردند وقابل یاد آوریست که چندی قبل افریقای جنوبی نیز دربرابر اسرائیل اقامه دعوی اپارتاید علیه اسرائیل کرد ورژیم اشغالگر را رژیم کودک کش قلمداد کرد.
فکرکنم سازمان عفو بین الملل درطول تاریخ خود به این حد اعلامیه همه جانبه صادر نکرده باشد وواقعاً که خیلی جالب است ، زیرا چنین انتظاری راملل عرب و مسلمان از به اصطلاح زعمای کشورهای مسلمان وعرب داشتند که هزاران وجوه مشترک با مردم فلسطین دارند ودرحال وآینده منافع ومصالح زیادی بین شان به آن گره خورده اما بر خلاف این انتظار بهیوده اینکه سازمان عفوبین الملل عوض آنان باصدور اعلامیه خود علیه اسرائیل جبهه گرفت واین یک اقدام نیک وضرورت شرایط فعلی درخاورمیانه است که باید 22 کشور عربی و 57 کشور مسلمان نیز ازآن عبرت گرفته واقلاً ازشرم کشورهای غیرمسلمان اندکی بجنبند واز زن وکودک وخورد سال ومعلول وگرسنه ومحاصره غزه وفلسطین حمایت کنند واگر در جنگ علیه دشمن هم نیستند با قطع روابط سیاسی واقتصادی مسوولیت عربی واسلامی خود را دربرابر مردم جغرافیای شان به یاد آورند ودر قبال آن گام گذارند.

بشیرراحل

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *