ټولنه اوکلتور

ضرورت رعایت قواعد اساسی رفتار در ترافیک جاده

ترافیک یک موضوع جدید نبوده، بلکه از بدو پیدایش و خلقت انسان در کرۀ خاکی به¬وجود آمده است و تاریخ آن به آغاز زندگی انسان به روی کرۀ زمین بر می¬گردد. اما مسئله¬ی ترافیک و قواعد مربوط به آن زمانی مطرح گردید که در قرن هژده¬هم ماشین بخار توسط جیمزوات اختراع گردید و ترافیک از وضعیت ساده به حالت موتوریزه تبدیل گردید. با رشد سریع شهرها و ترافیک در جاده¬ها و هم¬چنین افزایش سرعت، مسئله¬ی تراکم و تصادفات مطرح گردید. بدین ترتیب مسائل ترافیک و جاده¬ها، با همه پیچیدگی های آن مورد توجه واقع شدند. تحولات فوق، در کنار مزایا و سهولت¬ها برای بشر، نواقص و چالش های نیز در قبال داشت که حوادث دلخراش ترافیکی از نمونه¬های آن است.
از سوی دیگر، طوری¬که مسلم است؛ زندگی اجتماعی به اصول ومقرارت خاصِ نیاز دارد تا بتواند زندگی اجتماعی را نظم بخشیده و عدالت را به وجه احسن تأمین نماید. این اصول و مقررات باید در تمام عرصه¬های زندگی حاکم باشد. یکی از عرصه¬های مهم زندگی بشر در عصر حاضر، اصول و قواعد ترافیکی بوده و باید از طرف مردم رعایت گردد. متأسفانه امروزه حوادث دلخراش ترافیکی از عدم رعایت قواعد و مقرارت ترافیکی بوده که منجر به خسارات هنگفت مالی و حتی در مواردِ موجب سلب حیات افراد و اشخاص می¬گردد. در نتیجه تخطی از اصول و قواعد ترافیکی باعث برهم خوردن نظم و آرامش اجتماعی در جامعه می¬گردد. نگارنده با درک اهمیت مسئله، قواعد اساسی رفتار در ترافیک جاده را به بررسی گرفته است و از شاملین ترافیک انتظار دارد تا پس از کسب معلومات پیرامون موضوع، در عمل آن¬ها را رعایت نمایند.
طبق مادۀ سوم مقررۀ سیر و حرکت، اشتراک در ترافیک جاده ایجاب احتیاط دائمی و رعایت احترام متقابل را می¬نماید. در صورت که به مفاد این ماده توجه صورت گیرد، از بسیاری حوادث دلخراش و خسارات هنگفت مالی، جلوگیری به¬ عمل می¬آید. رعایت قاعده¬های اساسی رفتار در ترافیک جاده از جانب شاملین ترافیک، جهت پیشگیری از وقوع حادثات امر نهایت ضروری و حیاتی می¬باشد، که قرار آتی به بیان آن¬ها می¬پردازیم:
اول- دیگران را به خطر به مواجه نسازند: شاملین ترافیک حین رانندگی بالای جاده عامه، باید طوری رانندگی نمایند که دیگران را به خطر مواجه نسازند. رعایت این مسئله می¬تواند از بروز حادثات دلخراش ترافیکی جلوگیری نماید. با سرعت زیاد رانندگی کردن، قطع ساختن خط¬السیر وسایط نقلیه به¬صورت ناگهانی، سبقت نمودن غلط و … از جمله اعمال اند که سبب ایجاد خطر می¬گردد که بایست از انجام آن¬ها جداً خودداری بعمل آید.
دوم- دیگران را متضرر نسازند: تمامی شاملین ترافیک باید طوری رانندگی نمایند که دیگران را متضرر نکنند، عمل¬کردهای نا پسند از قبیل: کثیف ساختن لباس¬های عابرین در هنگام عبور و مرور از جاده و متضرر ساختن دیگر عرداه جات هنگام پارک نمون و … سبب می¬شود تا دیگران متضرر شوند که از انجام آن باید خود داری نمود.
سوم- مانع دیگران نشوند: اعمال و رفتارهای زیر به گونه¬ی آگاهانه و یا نا آگاهانه سبب می¬شود تا مانع دیگران شویم که باید از انجام آن جداً پرهیز نماییم: توقف و پارک نمودن عراده¬جات در پیش¬روی دروازه¬های منازل خصوصی، دولتی، موسسات و گاراج¬های شخصی، با سرعت بطی در وسط جاده موتر رو حرکت کردن و یا پیش¬روی عراده¬جات را در محل توقف و پارکنیگ مسدود ساختن.
چهارم- دیگران را اذیت نکنید: با انجام این چنین رفتار¬ها سبب اذیت دیگران نشویم؛ هارن کردن بی¬جا و بی¬موجب مخصوصاً در اثنای شب در پشت سر منازل دولتی و شخصی به منظور خلاص کردن درب منازل، دروازۀ عراده را به قوت و شدت محکم زدن، آواز بیش از حد ماشینِ عراده¬جات را که سلنسر آن دارای نواقص وعوارض بوده ویا بدون سلنسر می¬باشد، خارج شدن بیش از حد دود از سلنسر عراده¬جات و وسایط نقلیه در هنگام رانندگی بالای جاده عامه.
در پایان، نتایج مقاله¬ی حاضر را چنین به بررسی می¬گیریم:
– عدم رعایت قاعده¬های اساسی رفتار در ترافیک جاده، علاوه بر این¬که جان خود شخص را به مخاطره می¬اندزد، جان دیگران را نیز به معرض خطر قرار می¬دهد. عدم رعایت قواعد مزبور، باعث ایجاد ترافیک طولانی مدت و وسیع گردیده و قرار اطلاعات، سالانه تصادفات زیادی در کشور به علت عدم رعایت قواعد فوق ایجاد می¬شود و افردزیادی به همین خاطر جان¬های خود را از دست می¬دهند.
– به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در سطح شهر و جاده¬ها و هم¬چنین جهت حفظ سلامت جانی و مالی شهروندان؛ قواعد ترافیکی از طرف مراجع ذیصلاح وضع و افراد در زمان رانندگی بالای جادۀ عامه، باید به آن¬ها توجه ویژه¬ای داشته باشند.
– رعایت چهار قاعدۀ فوق¬ از سوی شاملین ترافیک، تا حد زیادی می¬تواند از بروز حادثات دلخراش ترافیکی در بالای جادۀ عامه جلوگیری نماید و سر انجام، برای داشتن ترافیک سالم و عاری از خطر، ایجاب می¬نماید تا همه¬¬ی مردم با پولیس ترافیک هم¬کاری نمایند و در این زمینه مسئولیت شان را ایفأ نمایند.

پوهنیار محمد عارف عازم

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *