لیکنېمقالی اوتبصرې

نقش کمره‌های امنیتی درکشور

کمره‌های متحرک وثابت امنيتی دربخش تامين امنيت کشورها خیلی مهم بوده که بااستفاده از آن تکنالوژی می‌توان دربخش‌های دولتی، مناطق مهم و استراتیژی، منازل مسکونی،جاده های عامه برای کنترول وتخلفات وسایط نقلیه توسط، ترافیک دستاوردهای چشم گيرداشته باشد. به طورمثال اگرتوسط واسطه نقلیه بالای جاده عامه حادثه صورت گیرد نمی‌تواند از قانون ترافیک فرار نماید. اگرما درمناطق نا امن ،شهرها، ولايات‌، راه های ترانزيتی کشور را در نظر بگيريم با استفاده از پرسونل به نسبت کمبود تشکيلاتی نمی‌توانيم تمام ساحات را زيرپوشش قرار دهيم هرگاه کمره‌های امنيتی متحرک در ساحات مختلف نصب و با ظرفيت‌های متفاوت جا به جا نمایم توسط کمره‌های متحرک و ثابت مي‌توانيم ساحات ناامن را از نظر کشفی تحت پوشش گرفته و ازمرکزسوق اداره قطعه مربوطه کنترول نمایيم. درصورت مشاهده حرکات واعمال خصمانه دشمنان وطن جلوگيری نموده و ازمرکزسوق و اداره نوکريوال مربوطه ساحات را تحت نظرداشته وبتواند حملات خصمانه دشمنان وطن ومردم را به وقت وزمانش خنثی سازند. کمره های متحرک با ظرفيت های متفاوت موجود است که با استفاده از آنها درشب تاريک نیز می‌توانيم ساحه راتحت پوشش خويش بيارويم وازهرحرکت اخلال گران آگاه شده و درحصه گرفتاری ويا نابودی آن‌ها اقدمات بموقع را انجام دهيم. با استفاده ازکمره های کشفی متحرک می‌توانيم هرنوع فعاليت دشمن را تحت نظرداشته باشیم تا مسافه 10 ،20 تا 30 کيلومتر با ظرفيت های مختلف درساحات دورازپوشش امنيتی به عوض پرسونل گزمه استفاده نموده وازتلفات احتمالی پرسونل جلوگيری شده بتواند. ازکمره ها با اشکال وساختار مختلف استفاده صورت میگیرد. مانند پروانه ، بمبيرک ،ملخ، حشرات وپرنده ها میتوان از این تکنالوژی استفاده کرده از نوع اسلحه و تعدا د مخالفين وغيره مسايل شان معلوماتی کشفی را به دست آورده وعمليات خويش را موفقانه وبدون تلفات پرسونل انجام داد ونيز ميتوان از سيستم بلوتوت درهنگام عمليات دربين پرسونل قطعات که شامل عمليات هستند يک هماهنگی خوب را درجريان عمليات بوجود آورده تا باشد دستاوردهای خوب پرسونل امنيتی ما داشته باشند. با استفاده از تکنالوژی ميتوان نقاط آسيب پذير راه های ترانزيتی را نيزتحت پوشش قرار بدهيم.
بطورمثال اگر شهرها را درنظر بگيريم تامين امنيت با استفاده از پرسونل ازلحاظ موجوديت اراضی نا هموار مشکل است ولی با استفاده ازکمره‌های متحرک وثابت می‌توان ساحات مورد نظر را تحت کنترول خويش بيارويم واز يک مرکزثابت کنترول ومشاهده نماييم پيش از اينکه دشمن به اهداف خود برسد شناسائی وبه گرفتاری آنها اقدام به موقع را انجام داد معلومات کشفی خويش را بدست بیاوریم.
بناءٌ پيشنهاد بنده اين است تا مقاماتی که درسطح رهبری قرار دارند به این مسأله و در اکمال مواد تکنالوژی عصری ومدرن فوق الذکر توجه لازم نمايند که با استفاده از آنها پلان‌ها واقدامات شوم دشمنان مردم ما خنثا شده و امن ونظم عامه درسرتاسر کشور عزيز ما به شکل خوبتر تامين گردد.

محمد فیاض حیدری / استاد دیپارتمنت مخابره وکمپیوتر

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *