سرمقالې

واقعیت های جاری درشرق میانه را دقیق واکاوی کنید

بعد از حمله موشکی وپهپادی ایران به اسرائیل،شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست این کشور وبه منظور بررسی این حمله ، یکشنبه شب عجالتاً تشکیل جلسه داد واین جلسه بدون اندک دستآوردی بی نتیجه به پایان رسید.هرچند گفته میشود که دراین نشست،امریکا حامی ومشوق رژیم صهیونیستی ،صرف به محکومیت ایران ودفاع از اسرائیل پرداخت،اما بعضی اعضای دیگر این شورا نه تنها اسرائیل و حامیانش را، بل شورای امنیت رانیز به تبعیض وبرخورد دوگانه متهم کردند، زیرا به باور آنان اگرشورای امنیت واقعاً قضایای جهان را بی طرفانه واکاوی وبررسی کند، باید بعد از حمله اسرائیل برکنسلگری جمهوری اسلامی ایران دردمشق جلسه ی ویژه را برگزار می کرد، زیراهدف قراردادن نمایندگی دیپلوماتیک ایران دردمشق ویا هرکشور دیگر ،مغایر تمام نورم های بین المللی وزیرپاگذاشتن ارزش های انسانی وعرف دیپلوماتیک است. باتأسف این بار نخست نیست که رژیم صهیونیست ارزشهای حقوق بشری، عرف دیپلوماتیک ونورم های بین المللی را زیر پا می گذارد،بل آتش بس تصویب شده در غزه توسط شورای امنیت را نیز نادیده گرفت وبه شکل بیرحمانه ووحشیانه صف های طویل انسان های گرسنه که برای دریافت مواد غذایی صف کشیده بودند را نیز مورد هدف قرار داد که درتاریخ چنین اتفاقی نه افتاده است.روی این اساس حمله اسرائیل به کنسلگری ایران در دمشق درحقیقت سرپوش گذاشتن برجنایات،بغاوت ها وشکست های پیهم این رژیم غاصب درغزه است و اسرائیل میخواهد به نحوی نه تنها افکار عمومی رامنحرف سازد،بل سعی می کند تا پای خود را ازباتلاق گیرافتاده درغزه نجات دهد ،اما سردمداران مغرور رژیم سفاک اسرائیل به جای هدف قراردادن کنسلگری ایران به احترام ماه مبارک رمضان در روزهای نخست این ماه ،اقدام به آتش بس می نموده وتبادل اسراء را از سر می گرفتند تا اینکه شکست ها وفجایع انسانی اش تاحدی تلافی می شد نه اینکه باحمله برکنسلگری ایران ،پای دیگر کشورها را به جنگ کنونی درخاورمیانه بکشاند وفضای مصئون منطقه را به مخاطره اندازد.جلسه شورای امنیت سازمان ملل درحالی به درخواست اسرائیل غاصب برگزار می گردد که این رژیم درطول حیات سیاسی خود، حتی یک بارهم به فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمکین نکرده است. روی این اساس نماینده دایمی جمهوری اسلامی ایران درسازمان ملل که امریکا ،بریتانیا وفرانسه رامتهم به چشم پوشی ازواقعیت های جاری درشرق میانه کرده، دور ازحقیقت نیست واین شورا همواره درفضایای جهانی برخورد دوگانه نموده است، درحالیکه می تواند بدون سرپوش گذاشتن برواقعیت ها مستقلانه قضایا رادقیق ومنصفانه بررسی کند تا حق به حقدار برسد.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button